خانه طاهریان

 

نشانی

استان سمنان- شهر سمنان- میدان ابوذر-  کوچه شهید محمد علی مهدوی- فرعی اول-  سمت چپ- پلاک34

مساحت

1840 متر مربع

دوره تاریخی

قاجاریه

حجم سرمایه گذاری

4.400 میلیون ریال

کاربری

خدماتی فرهنگی و پذیرایی

مدت قرارداد

12 سال