خانه صادقی

 

نشانی

استان اردبیل- شهر اردبیل - محله اوچدکان - کوچه سرتیپ آباد - پلاک ۸

مساحت

2028 متر مربع

دوره تاریخی

قاجاریه

حجم سرمایه گذاری

2.000 میلیون ریال

کاربری

فرهنگی، اقامتی و پذیرایی

مدت قرارداد

8 سال

 

.این عمارت در زمینى به مساحت 2028 مترمربع و با زیربنایى در حدود 1750 مترمربع ساخته شده است. پس از گذشتن از در ورودى، وارد دالانى مستطیل شکل با نماى آجرى و سقف چوبى مى‌شویم که گویا در زمان‌هاى قبل سقف این ورودى نیز آجرى ضربى بوده است. نماى عمارت، آجرى با پنجره‌هاى ساده چوبى است که منتهى‌الیه ارتفاع آن در طبقه دوم به صورت کنگره درآمده است. نماى دیوارهاى ضلع جنوبى و غربى حیاط داراى تاق نماهاى آجرى است و قسمت اصلى ساختمان در سه طبقه ساخته شده که مشتمل بر زیرزمین، همکف و طبقه بالا است. ساختمان داراى دو در ورودى است با دو راهروى مجزا و اتاق‌هاى قرینه، که به یکدیگر راه دارند. در این بنا، از اسلوب‌ معمارى بسیار متین استفاده شده و مصالح به کار رفته در آن، با سلیقه و التزامى ویژه انتخاب شده‌اند.