محوطه قلعه حاج وکیل                               

موقعیت جغرافیایی: استان مرکزی- شهر اراک خیابان شهید چمران و میرزای شیرازی- کوچه وکیل

مشخصات بنا

دوره تاریخی :

قاجاریه

مساحت:

2000 متر مربع

طبقات:

همکف

تزیینات:

ندارد

نوع سازه:

ندارد

تنوع مصالح:

سنگ، چوب، آجر

وضعیت زیرساخت­ها:

انشعاب آب، برق، تلفن وگاز دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط واگذاری

کاربری پیشنهادی بنا

فرهنگی پذیرایی

هزینه مرمت و آماده سازی احیاء:

1200 میلیون ریال

مدت زمان پیشنهادی قرارداد شامل:

10 سال

مدت زمان مرمت:

3 ماه

مدت زمان بهره برداری:

9 سال و 9 ماه

اجاره ماهیانه پیشنهادی سال پایه:

20 میلیون ریال

دوره عدم پرداخت اجاره بها:

3 ماه مرمت

 

 

 

 

 

 

ساختمان فعلی بخش کوچکی از کل مجموعه اولیه است و قسمت وسیعی از آن با ساختمان های مسکونی محصور شده است. ساختمان آن شامل حیاط ، ایوان ، شبستان ، قسمت همکف و بالاخانه است که در مساحت حدود 900 متر مربع و در محوطه ای به مساحت 3800 متر مربع قرار دارد. بخش شمالی بنا برونگرا و بخش جنوبی آن نیمه درونگرا است. بخش هایی از خارج بنا و ستون ها بوسیله کاشی های لعابدار تزئیناتی وجود دارد و در داخل بنا تزئینات خاصی نیست .