خانه رمدانی                                              

موقعیت جغرافیایی: استان مازندران شهر ساری- خیابان انقلاب کوچه آب­انبار نو

مشخصات بنا

دوره تاریخی :

قاجاریه

مساحت:

600 متر مربع

طبقات:

همکف و اول

تزیینات:

آجرکاری، چوبی (ارسی)

نوع سازه:

دیوار باربر- سقف تیرپوش- و بام سفالی

تنوع مصالح:

آجر،آهک، چوب، ملات گل، سفال

وضعیت زیرساخت­ها:

انشعاب آب، برق، تلفن وگاز دارد

 

 

 

 

 

 

شرایط واگذاری

کاربری پیشنهادی:

فرهنگی اقامتی پذیرایی

هزینه مرمت و آماده سازی احیاء:

5000 میلیون ریال

مدت زمان پیشنهادی قرارداد شامل:

12 سال

مدت زمان مرمت:

12 ماه

مدت زمان بهره برداری:

11 سال

اجاره ماهیانه پیشنهادی سال پایه:

10 میلیون ریال

دوره عدم پرداخت اجاره بها:

12 ماه مرمت

 

 

 

 

 

 

پلان اصلی خانه شامل دو بخش اندرونی و بیرونی بوده است. بخش اندرونی تشکیل شده از خانه ی اصلی شامل تالارها، شاه نشین، اتاق های خواب ، آشپزخانه ، اصطبل و انبارها که در دو طبقه ساخته شده و پلان طبقات عینا تکرار شده است. در قسمت اندرونی در پشت ساختمان اصلی محل اتاق خدمتکاران بوده استآشپزخانه در سمت شمال شرق ساختمان و در پشت ساختمان اصلی بوده است. انبارها نیز در قسمت شرق قرار داشتند که شامل انبار آذوقه، انبار زغال و انبار برنج بوده اند. ساختمان دارای دو ورودی اصلی بوده است که یکی مستقیما به حیاط بیرونی منتهی می شده و دیگری به یک هشتی که به دو قسمت اندرونی و بیرونی ارتباط دارد.