خانه آقاجان‌نسب                                      

موقعیت جغرافیایی: استان مازندران شهر بابل- مرکز شهر - خیابان مدرس - جنب موزه بابل

مشخصات بنا

دوره تاریخی :

صفویه

مساحت:

800 متر مربع

طبقات:

همکف- طبقه اول

تزیینات:

آجركاري، تزيينات چوبي

نوع سازه:

خرپا- دیوار باربر

تنوع مصالح:

سفال، چوب، آجر، نی، لویی، قلوه سنگ ملات گل و آهک

وضعیت زیرساخت­ها:

انشعاب آب، برق، تلفن وگاز دارد

 

 

 

 

 

 

شرایط واگذاری

کاربری پیشنهادی بنا

فرهنگی اقامتی پذیرایی

هزینه مرمت و آماده سازی احیاء:

7000 میلیون ریال

مدت زمان پیشنهادی قرارداد شامل:

16 سال

مدت زمان مرمت:

15 ماه

مدت زمان بهره برداری:

14 سال و 9 ماه

اجاره ماهیانه پیشنهادی سال پایه:

10 میلیون ریال

دوره عدم پرداخت اجاره بها:

15 ماه مرمت

 

 

 

 

 

 

 

خانه قاجاریه آقاجان نسب در مرکز شهر بابل جنب موزه واقع شده است این خانه بجا مانده از خانه های دوران قاجاریه می باشد که در زمینی به مساحت حدود 800 متر در دو طرف شمال و جنوب بنا گردید و بصورت دو طبقه در دو حیاط بنا شده و این بنا همانند تمام بناهای دوران قاجاریه از مصالحی چون: سفال ،چوب ،شیشه ساده و رنگی ،آجر چهار گوش ،نی ،خاک (گل ) ،لویی(گرز مال ) ، آهک ،قلوه سنگ در پی ساختمان ،کاه خانه های قاجاریه ساختمان آن بصورت 2دری ،3دری ،5دری ،7دری ساخته شده است .