خانه امینیان                                             

موقعیت جغرافیایی: استان کرمان- شهر کرمان - ميدان وليعصر- خیابان شریعتی، خیابان ته باغ اله- پلاک525

مشخصات بنا

دوره تاریخی:

قاجاریه

مساحت:

673 متر مربع

طبقات:

همکف- زیرزمین

تزیینات:

تزئینات چوبی- گچبری- آجرکاری- حجاری- کاشیکاری

نوع سازه:

دیواربار و سقف تیرپوش- طاق و تویزه

تنوع مصالح:

سنگ، چوب، آجر

وضعیت زیرساخت­ها:

انشعاب آب، برق، تلفن وگاز دارد

 

 

 

 

 

 

شرایط واگذاری

کاربری پیشنهادی

خدماتی، فرهنگی، پذیرایی

هزینه مرمت و آماده سازی احیاء:

5000 میلیون ریال

مدت زمان پیشنهادی قرارداد:

12 سال

مدت زمان مرمت:

15 ماه

مدت زمان بهره برداری:

10 سال و 9 ماه

اجاره ماهیانه پیشنهادی سال پایه:

10 میلیون ریال

دوره عدم پرداخت اجاره بها:

15 ماه مرمت

 

 

 

 

 

 

 

بنای خانه امینیان کرمان به صورت طبقه همکف و زیرزمین می­باشد . در این خانه هشتی کاملاً متفاوت از فضای داخلی خانه بیرون آمده و تنها جایی بوده که با بیرون خانه ارتباط داشته است. این هشتی و راهروهای پیچ منتهی به حیاط­های اندرونی و بیرونی مانع دید افراد غریبه به داخل حریم مقدس خانواده می­شده است. اتاق پذیرایی از ضلع شمالی هشتی به آن متصل بوده و یک درب این دو فضا را از هم مجزا کرده است. اتاق پنج­دری در ضلع شمالی خانه واقع شده و کاربری آن  بیشتر برای نشیمن خانواده بوده است. در جلوی این پنج­دری، فضایی باز مانند ایوان قرار دارد که ورود نور به داخل اتاق را کنترل می­کند.