کاروانسرای زعفرانیه

موقعیت جغرافیایی: استان خراسان رضوی 40 کیلومتری جاده سبزوار به نیشابور

مشخصات بنا

دوره تاریخی :

صفویه

مساحت:

4460 متر مربع

طبقات:

همکف

تزیینات:

آجرکاری

نوع سازه:

دیوار باربر - طاق و تویزه

تنوع مصالح:

شامل آجر، سنگ به همراه ملات آهک و گچ

وضعیت زیرساخت­ها:

فاقد امتیاز انشعاب آب و برق و گاز و تلفن می­باشد

 

 

 

 

 

 

شرایط واگذاری

کاربری پیشنهادی:

خدماتی رفاهی بین راهی

 

هزینه مرمت و آماده سازی احیاء:

17000 میلیون ریال

 

مدت زمان پیشنهادی قرارداد:

20 سال

 

مدت زمان مرمت:

1 سال و 6 ماه

 

مدت زمان بهره برداری:

18 سال و 6 ماه

 

اجاره ماهیانه پیشنهادی سال پایه:

10 میلیون ریال

 

دوره عدم پرداخت اجاره بها:

1 سال و 6 ماه مرمت

 

 

 

 

 

 

 

کاروانسراي زعفرانيه سبزوار از جمله کاروانسراهاي با حياط مرکزي است که به سبک چهار ايواني احداث گردیده است. کاروانسراي زعفرانيه به صورت شمالي جنوبي ساخته شده و شاه نشين آن در قسمت جنوبي بنا قرار گرفته   است. آب انبار اين کاروانسرا رو به روي ورودي، در فاصله کمي از آن قرار دارد. در قسمت شرقي و غربي بنا دو حجره با طاق متقاوت و قوس کليل پارتي قرار گرفته که داراي تزيينات زيباي آجرکاري است.