تصویر اصلی
نقشه وضعیت واگذاری
استان /شهر
نام بنا
شماره

 

اطلاعات بیشتر

مازندران / آمل
1
 

 

اطلاعات بیشتر

اصفهان / اصفهان
2
 

 

اطلاعات بیشتر

اردبیل / اردبیل
3
 

 

اطلاعات بیشتر

مازندران / چالوس
4
 

 

اطلاعات بیشتر

مازندران / ساری
5
 

 

اطلاعات بیشتر

ایلام / دره شهر
6
 

 

اطلاعات بیشتر

اصفهان / اصفهان
7
 

 

اطلاعات بیشتر

لرستان / بروجرد
8
 

 

اطلاعات بیشتر

سمنان / سمنان
9
 

 

اطلاعات بیشتر

اصفهان / مرنجاب
10
 

 

اطلاعات بیشتر

بوشهر / بوشهر
11
 

 

اطلاعات بیشتر

سمنان / دامغان
12
 

 

اطلاعات بیشتر

گلستان / گرگان
13
 

 

اطلاعات بیشتر

اصفهان / نطنز
14
 

 

اطلاعات بیشتر

کرمان / کرمان
15
 

 

اطلاعات بیشتر

لرستان / بروجرد
16
 

 

اطلاعات بیشتر

کرمان / کرمان
17
 

 

اطلاعات بیشتر

فارس / سعادت شهر، روستای قوام آباد
18
 

 

اطلاعات بیشتر

مرکزی / دلیجان
19
 

 

اطلاعات بیشتر

مازندران / بابل
20