تصویر اصلی
نقشه وضعیت واگذاری
استان /شهر
نام بنا
شماره

فارس / مرودشت
37
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

یزد / یزد
34
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

اصفهان / کاشان
32
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

گیلان / رشت
31
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

اصفهان / اصفهان
30
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

اصفهان / کاشان
29
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

فارس / پاسارگاد
28
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

سمنان / سمنان
27
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

آذربایجان شرقی / مرند
26
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

البرز / کرج
25
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

یزد / ابرکوه
23
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

بوشهر / بوشهر
22
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

خوزستان / اهواز
21
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

سمنان / سمنان
20
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

اردبیل / اردبیل
19
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

اصفهان / اصفهان
18
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

اصفهان / اصفهان
16
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

همدان / همدان
15
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

زنجان / زنجان
14
_____________________________________________________________________________________________________________________________