ابوالفضل عبیدی

سوابق تحصیلی

کارشناسی: حفاظت و مرمت بناها و بافت های تاریخی؛ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

کارشناسی ارشد: حفاظت و مرمت بناها و بافت های تاریخی؛ دانشگاه هنر اصفهان


سوابق کاری مدیریتی و کارشناسی

کارشناس ستادی معاونت میراث فرهنگی در اداره کل حفاظت و مرمت بناها و محوطه های تاریخی (1388 -1384)

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان (1390-1388)

مسئول تهیه پرونده ثبت جهانی باغ های چهلسون اصفهان و فین کاشان(1388)

مسئول تهیه پرونده ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان(1389)

عضو کمیته تخصصی شورای ثبت آثار تاریخی معاونت میراث فرهنگی کشور(1392-1391)

معاون میراث فرهنگی استان البرز ( 1392-1390)

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز از دی ماه 1392لغایت اردیبهشت 1394

مشاور معاون حقوقی، مجلس و امور استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور(1394)

شرح وظایف

- پيشنهاد سیاست­های اجرایی وتدابی رفنی مربوطبه احياء و بهره ­برداري از بناهای تاريخي و اماكن فرهنگي

- برنامه ­ریزی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) و انجام اقدامات لازم برای مرمت، احیاء، هدایت ونظارت فنی، متناسب برایاحیاء و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخي و فرهنگی قابل احیاء در فهرست آثار قابل واگذاری صندوق احیاء

- تعیین کاربری بناها و اماكن تاريخي فرهنگي با توجه به ويژگي­هاي، تاريخي، فرهنگي، هنري، عملكردي، سازه­اي و نحوه تعامل اثر با محيط فرهنگي، اقليمي، اجتماعي و اقتصادي پيرامون آن.

- شناسايي، تفكيك وطبقه‌بندي بناها و اماكن تاريخي -فرهنگي قابل احیاء و انجام مطالعات پايه و مستندسازي با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط

شماره تماس

22752088 و 22751033

technical@chre.ir