علی کاظمی
تحصیلات:
- ليسانس مديريت(گرايش جهانگردي)ازدانشگاه علامه طباطبايي تهران
- فوق ليسانس جغرافيا و برنامه ريزی شهري

سوابق اجرایی:
کارشناس مسئول گردشگری اداره کل ایرانگردی و جهانگردی استان سمنان
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی
معاون توسعه و مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی
معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی
مدرس رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور بجنورد
مدرس دوره های آموزشی مدیریت فنی و راهنمای ایرانگردی و جهانگردی موسسات آموزشی تابعه سازمان
قائم مقام رئیس سازمان و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالیاز 28/8/87 لغایت 10/03/1393
رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری استان خراسان شمالی
مسئول دبیرخانه برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی کشورهای عضو اکو در استان خراسان شمالی به مدت 3 سال
دبیر کارگروه گردشگری استان خراسان شمالی به مدت 5 سال
دبیر دائمی تسهیلات سفرهای استانی خراسان شمالی به مدت 5 سال
دبیر شورای بافت تاریخی استان به مدت 5 سال