مشاور مدیرعامل و رییس اداره ارزیابی عملکرد

علی فعله گری

سوابق تحصیلی

- کارشناسی: دانشگاه تهران 75

- کارشناسی ارشد: تاریخ ایران باستان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 77

- دوره مدیریت هتل: دانشکده دوسیت تانی کالج کشور تایلند 2006

سوابق کار مدیریتی

1- معاون شهردار قروه کردستان 81- نیمه دوم 82

2- کارشناس مسئول طرح های توسعه جهانگردی- ایرانگردی و جهانگردی استان کردستان 82 و 83

3- معاونت توسعه و تجهیز منابع اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کردستان 83

4- معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری ا کردستان 83 لغایت 86

5- رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ابتدای 86 لغایت اسفند 89

6- معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش اسفند 89 لغایت فروردین 91

7- مدیرکل امور پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور اسفند 91 لغایت دیماه 92

8- مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه دیماه 92 لغایت بهمن 94

شرح وظایف اداره ارزیابی عملکرد، آمار و کنترل پروژه

- هماهنگی­های درون سازمانی جهت تدوین و ارزیابی برنامه­های کوتاه مدت، میان مدت و در نهایت تدوین برنامه اقدام پروژه­ها

- ارتباط و هماهنگی­های لازم با نمایندگی­های صندوق احیا در استانها

- پیگیری و انجام گزارش روند واگذاری بنا (احراز مالکیت رأی کمیته نفایس، رأی کمیته گزارش امکان­سنجی، گزارش کارشناس رسمی، تشریفات قانونی، گزارش کمیته دارایی، صورت­های مالی) و...

- بروزرسانی روزانه/ هفتگی وضعیت هر یک از پروژه­ها

- نظارت و پیگیری بر تمامی مراحل اجرای پروژه تا حصول نتیجه

- شناسایی و چالش­های عدم پیشرفت پروژه ارائه راهکار برای رفع آنها

- کنترل هزینه و زمانبندی اجرای پروژه

- ارائه گزارشات روزانه/ هفتگی و ... از وضعیت پروژه­ها

- ارزیابی عملکرد صندوق در دوره­های ماهانه/ سه ماهه و ... و بررسی علت­های پیشرفت و عدم پیشرفت

- ارزیابی عملکرد هر یک از مسئولین اجرایی پروژه­ها و علت­های پیشرفت و عدم پیشرفت

- ارزیابی عملکرد بهره­بردار در دوره­های زمانی مختلف با استفاده از گزارش­های معاونت­های مختلف