چشم انداز آینده صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در افق 1400 دارای جایگاهی ویژه در احیاء اماکن تاریخی و فرهنگی واجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در قالب نقش حمایتی و توسعه ای این موسسه خواهد بود و با ارتباطات مؤثری که با ذینفعان کلیدی دارد، از تمام اختیارات خود در جهت انجام وظایف محوله بهره می‌برد.