بیانیه ماموریت صندوق

صندوق احیاء و بهره‌ برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و وابسته به سازمان میراث فرهنگی است که با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ و نگهداری از ابنیه‌ی تاریخی و فرهنگی، تلاش می‌نماید تا با تسهیل ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حوزه احیاء و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور، بهره‌برداری کارای اقتصادی از ابنیه‌ی تاریخی را محقق نماید.
 
صندوق با پشتوانه سرمایه انسانی به‌عنوان با ارزش‌ترین منبع موجود برای رشد، از طریق گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در حوز‌ی احیاء و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی و ایجاد تصویری مناسب از مشارکت دولت، مردم و سرمایه‌‌گذاران بخش خصوصی، موظف به استفاده از تمام توان خود در جهت تعیین کاربری و بهره‌برداری ابنیه ملی و تاریخی است.