آدرس: تهران، میدان تجریش، میدان دربند، کاخ سعدآباد، مجموعه صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی

شماره تماس: 22751033- 22752088

دورنگار: 22751033- 22752088

ایمیل: invest.dept@chre.ir