• امروز يکشنبه 31 شهريور 1398  
 

این حمام در دوران قاجار با مساحت 1700 مترمربع عرصه و 1500 مترمربع اعیانی احداث و دارای سردر زیبای آجری و یک هشتی ورودی می باشد. این بنا به شماره 5023 در فهرست آثار تاریخی به ثبت ملی رسیده است. حمام قلعه در بافت قدیمی شهر همدان و یکی از محله های قدیمی آن به نام قلعه (قاشق ترشان) و در جبهه غربی بنای تاریخی استرومردخای واقع گردیده است.این حمام در مقایسه با دیگر حمامهای سنتی و قدیمی در سطح استان همدان از ویژگیهای ساختاری و هندسه معماری مناسبی برخوردار می باشد و شامل دو قسمت زنانه و مردانه است. این بنا در مرداد ماه سال88 توسط صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به استناد بند «ز» ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با همکاری بخش خصوصی با کاربری فرهنگی- پذیرایی به بهره برداری رسید.