• امروز يکشنبه 31 شهريور 1398  
 

اين باغ كه به دستور 'صدرالعلماء' از حكام دوران زنديه ساخته شده در محله‌ي باغ گلاب‌دان اين شهرستان قرار گرفته و وجه تسميه آن به شخصي به نان 'نمير'برمي گردد كه يكي از شكسته بندهاي ماهر زرتشتي تفت در زمان خود بوده و عيد نوروز بچه هاي مشلمان و زرتشتي در خانه او جمع مي شده و جشن مي گرفتند.

وسعت اين باغ 10 هزار متر مربع است و در قسمت شمال غربي آن، ساختماني داراي يك تالار بزرگ به ابعاد 12×10 متر ديده مي شود.

از زيبايي هاي اين خانه باغ بزرگ كه نظر مسافران نوروزي را به خود جلب كرده حوضي با 95 فواره،بادگير بلند بيست و سه متري،ديواره سنگي يك تيكه و تالاربا دهانه وسيع مي باشد كه در نوع خود بي نظير بوده است.

همچنين در قسمت بالاي تالار باغ ، با تاق‌نماي محرابي تزئين شده و در بدنه‌ي داخلي بادگير دو طبقه‌ي اين باغ، سروي‌ست كه به شيوه زيبايي گچ‌بري شده و در دو سويش نقشي از اهورا مزدا ديده مي‌شود و در قسمت پشت تالار فضايي هست كه با فضاي زير بادگير ارتباط داشته و هواي مطبوعي را به وجود مي‌آورد.

اتاق‌هاي سه‌دري آن، حوض سنگي به وسعت تقريبي پانصد متر مربع و آسياب آبي كه در انتهاي باغ قرار دارند بر زيبايي اين باغ تاريخي افزوده‌اند.

از ديدگاه معماري نيز منظر و پوشش گياهي اين باغ مي تواند الگوي كامل يك نمونه باغ ايراني باشد.


مطلب
باغ نمير تفت به شماره 2898 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است  
 
11111مطلب
باغ نمير تفت به شماره 2898 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است 11111